KPSFTK

Uitstel rapportage Commissie Parameters

24-08-2022 In reactie op het verzoek van de Tweede Kamer het onderzoeksrapportage voor  september 2022 uit te brengen, reageert de commissie dat deze termijn niet haalbaar is. De commissie acht… Lees verder

Kamerbrief stand van zaken Wtp

26-07-2022 De Tweede Kamer heeft bij de procedurevergadering van 5 juli jl. verzocht om een stand van zaken brief over de Wtp, waarbij zij verzoeken om aan te geven wat… Lees verder

Resterende kamerstukken SZW over Wtp

23-05-2022 Minister Schouten stuurt de Tweede Kamer haar antwoorden op (de resterende) schriftelijke vragen over het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen. Met beslisnota’s bij antwoorden en nota n.a.v. het verslag. Ook… Lees verder

Recente documenten Wtp gepubliceerd

16-05-2022 Minister Carola Schouten komt met nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel Toekomst pensioenen alsmede een nota van wijziging. In deze nota gaat de regering in op… Lees verder

KPS Position Paper Wtp

10-05-2022 Op 10 mei nodigde de vaste commissie van SZW de voorzitter van KPS uit om aan te schuiven aan het Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. In dat gesprek gingen… Lees verder

Inflatie en Wet toekomst pensioenen

21-04-2022 SZW heeft twee documenten gepubliceerd die nader ingaan op de inflatie en de impact op het nieuwe pensioenstelsel. Onderzoeksrapport Inflatierisico en de solidariteitsreserve De solidariteitsreserve is in de conceptwetgeving… Lees verder

Consultatie Besluit toekomst pensioenen

02-04-2022 Het Besluit toekomst pensioenen is voor consultatie gepubliceerd. De consultatie eindigt 30 april a.s. Dit besluit stelt o.a. nadere regels met betrekking tot het wettelijk kader voor pensioenovereenkomsten, de… Lees verder

Wetsvoorstel wet toekomst pensioenen

30-03-2022 Wet toekomst pensioenen naar de Tweede Kamer Vandaag is de uitwerking van het Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (Wtp) door minister Carola Schouten (Pensioenen) aan de Tweede Kamer aangeboden voor… Lees verder