KPSUitstel rapportage Commissie Parameters

24-08-2022

In reactie op het verzoek van de Tweede Kamer het onderzoeksrapportage voor  september 2022 uit te brengen, reageert de commissie dat deze termijn niet haalbaar is.
De commissie acht een tussentijdse technische briefing niet opportuun, omdat zij het belangrijk vindt de benodigde beraadslagingen in de beslotenheid van de commissie te kunnen afronden, alvorens hierover te rapporteren.
De Commissie Parameters verwacht het rapport in Q4 2022 uit te brengen.

Brief Commissie

Bron: SZW