KPSKPS Position Paper Wtp

10-05-2022
Op 10 mei nodigde de vaste commissie van SZW de voorzitter van KPS uit om aan te schuiven aan het Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. In dat gesprek gingen partijen in op het thema ‘solidariteit’.

Vanuit KPS is daarvoor een position paper opgesteld, die een afgeleide vormt van de brede reactie op de internetconsultatie Besluit toekomst pensioenen. Daarnaast heeft KPS een reactie opgesteld op de internetconsultatie over het Besluit zelfstandigen en experiment pensioenen. De reacties vind je hier.