KPSRecente documenten Wtp gepubliceerd

16-05-2022
Minister Carola Schouten komt met nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel Toekomst pensioenen alsmede een nota van wijziging. In deze nota gaat de regering in op de meeste vragen van de leden van de verschillende fracties.

Een beperkt aantal afzonderlijke vragen vereisen nader uitzoek- of rekenwerk, deze zijn nog niet beantwoord. “De regering heeft ervoor gekozen om de reeds afgeronde antwoorden alvast in te dienen. De reeds omvangrijke nota naar aanleiding van het verslag biedt de gelegenheid om kennis te nemen van de beantwoording. Het restant van de beantwoording volgt naar verwachting op 23 mei a.s.” aldus minister Carola Schouten. De documenten zijn terug te vinden op de website van SZW.

Bron: SZW