KPSResterende kamerstukken SZW over Wtp

23-05-2022

Minister Schouten stuurt de Tweede Kamer haar antwoorden op (de resterende) schriftelijke vragen over het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen. Met beslisnota’s bij antwoorden en nota n.a.v. het verslag. Ook is het rapport van DNB ‘Gevoeligheidsanalyses bij update transitie-effecten toegevoegd’.

Zie documenten SZW

Bron: SZW