KPSConsultatie Besluit toekomst pensioenen

02-04-2022

Het Besluit toekomst pensioenen is voor consultatie gepubliceerd. De consultatie eindigt 30 april a.s.

Dit besluit stelt o.a. nadere regels met betrekking tot het wettelijk kader voor pensioenovereenkomsten, de waarborgen voor een evenwichtige transitie, informatievoorschriften, geschillenbeslechting en het fiscaal kader voor pensioenovereenkomsten.

Open consultatie

De Wet toekomst pensioenen leidt ertoe dat het overgrote deel van de werkgevers en werknemers hun pensioenovereenkomst moeten aanpassen. Het Besluit toekomst pensioenen (wet Amvb) geeft op bepaalde onderdelen een nadere invulling van hetgeen in de Wet toekomst pensioenen is vastgelegd.

Meer informatie over het wetsvoorstel Wtp inclusief alle op 31 maart gepubliceerde documenten is te vinden in het bericht Wetsvoorstel toekomst pensioenen.