KPSCommissie Parameters advies uitgesteld naar Q4 2022

30-06-2022

Minister Schouten geeft in haar kamerbrief aan dat de voorzitter van de commissie Parameters haar per brief heeft laten weten dat de commissie langer nodig heeft om haar werkzaamheden af te ronden. De commissie acht het haalbaar om in het vierde kwartaal van dit jaar een advies aan de minister uit te brengen. Zij heeft de commissie verzocht om waar mogelijk vroeg in het vierde kwartaal op te leveren.

Tevens geeft de minister in de kamerbrief aan aanvullend op alle berekeningen die reeds zijn uitgevoerd DNB te vragen om een aantal gevoeligheidsanalyses en nadere berekeningen uit te laten
voeren (o.a. bandbreedte inflatieschokken).

Bron: SZW