KPSKwaliteit pensioenuitvoering

Toezichtagenda AFM 2024

15-01-2024 In de toezichtagenda van 2024 vraagt AFM specifiek de aandacht voor de volgende impactvolle trends en ontwikkelingen: Digitalisering Internationalisering Pensioentransitie Duurzaamheid De agenda is gebaseerd op de trends en… Lees verder

Consultatie wet verlenging transitieperiode

16-09-2023 Het wetsvoorstel Verlenging transitieperiode toekomst pensioenen is in consultatie gegaan. Tot 7 oktober is er gelegenheid om hierop inbreng te leveren. Met dit wetsvoorstel wordt geregeld dat de verschillende transitiedata… Lees verder

Website Pensioenduidelijkheid gelanceerd

15-8-2023 Zojuist introduceerde het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met de woordvoerders van FNV, VNO-NCW, Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, voor de pensioensector de publiekscampagne Wet toekomst… Lees verder

Rapport Netspar Verduidelijking invaren

14-08-2023 In het rapport ‘Invaren of niet invaren door pensioenfondsen’  analyseert Netspar de juridische en economische betekenis van de vereisten rond een evenwichtige transitie naar persoonlijk vermogen van de opgebouwde… Lees verder

AFM: aandacht voorbereiding DORA

20-07-2023 AFM vraagt aandacht voor de voorbereiding op DORA De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een publicatie uitgegeven waarin de inhoudelijke aspecten van de Digital Operations Resilience Act (DORA) worden… Lees verder

Handreiking evenwichtige transitie

03-07-2023 Het ministerie van SZW heeft, samen met betrokkenen uit de pensioensector, de Handreiking evenwichtige transitie opgesteld. Deze handreiking heeft als doel om partijen te ontzorgen en comfort te bieden… Lees verder

Transitienieuws DNB

03-07-2023 Evenwichtige en beheerste transitie Vanaf 1 juli 2023 kunnen pensioenfondsen hun invaarbesluit en implementatieplan indienen bij DNB. DNB ontwikkelt momenteel de mogelijkheid van een partiële beoordeling. Bij een partiële… Lees verder