KPSPensioen Hackathon 2024

Pensioen Hackathon 2024

Op 12 juni a.s. gaan hackers aan de slag tijdens de door de KPS werkgroep Innovatie georganiseerde Pensioen Hackathon bij het gastbedrijf Pensioenfonds PGB.

👉 Doel:
Tijdens deze Pensioen Hackathon wordt een actueel thema aan hackers voorgelegd met de uitdaging binnen korte tijd tot een creatieve oplossing te komen.

Elk team werkt toe naar een toegankelijke deliverable. Hoe de teams dat uitwerken is aan hen zelf. Zorg ervoor dat het ontwerp van het product of dienst oog heeft voor de eindgebruikers: de burgers die pensioen opbouwen of al gepensioneerd zijn.

💡 Students beat Professionals:
Nieuwe inzichten zijn belangrijk om tot een innovatieve oplossing te komen.
Specialisten en studenten met kennis van UX-design, IT, Communicatie en Finance worden uitgedaagd om in hoog tempo (1 dag) toe te werken naar een toegankelijke deliverable. Uiteraard kan het team verder worden uitgebreid met leden met kennis en kunde die voor dit onderwerp nodig zijn.
De ingebrachte ideeën kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de toekomst van pensioenen.

Wat gebeurt er met mijn idee?

Wanneer jouw idee het meest innovatief en praktisch uitvoerbaar is, wordt met betrokken partijen gekeken of het idee in onderling overleg verder kan worden uitgewerkt. Maar natuurlijk ontvangt het winnende team een ludieke prijs.

📌 Noteer deze data in je agenda. Meer info volgt binnenkort.

  •  5 juni 2024 10.30 uur: online kick off meeting voor nadere info over de hackathon en professionele toelichting op het thema
  • 12 juni 2024 8.00 – 20.00 uur: aan de slag met de opdracht. Locatie Pensioenfonds PGB – Amstelveen

🔄 Deel de uitnodiging en vorm alvast een team!

INSCHRIJVEN