KPSCommunicatie

AFM Leidraad informatie CWO

AFM publiceert de Leidraad informatieverstrekking aan deelnemers bij een Collectieve Waardeoverdracht. Deze leidraad komt in de plaats van het document Uitgangspunten voor informatieverstrekking aan deelnemers bij een Collectieve Waardeoverdracht op… Lees verder