KPSAFM Leidraad informatie CWO

AFM publiceert de Leidraad informatieverstrekking aan deelnemers bij een Collectieve Waardeoverdracht. Deze leidraad komt in de plaats van het document Uitgangspunten voor informatieverstrekking aan deelnemers bij een Collectieve Waardeoverdracht op grond van artikel 83 en 84 PW. De toezichthouder verhoogt daarmee haar aandacht voor deze informatieverstrekking, ook met het oog op de komende herziening van het Pensioenstelsel.

De leidraad geeft pensioenuitvoerders duidelijkheid over de wijze waarop zij moeten communiceren met pensioendeelnemers over de gevolgen van een collectieve waardeoverdracht.

bron AFM
12-11-2020