KPSAntwoord op vragen transitie-FTK

Minister Koolmees heeft zijn antwoorden ingediend op de vragen over de Vrijstellingsregeling 2021 en het transitie-ftk van 16 december 2020, van de vaste commissie voor SZW.

Het wettelijk kader beoogt betrokken partijen rust en stabiliteit te brengen in deze
overgangsperiode, zodat op decentraal niveau transparante en heldere besluitvorming kan
plaatsvinden. Uitgangspunt is dat in het transitie-ftk waar mogelijk met de blik van het nieuwe
stelsel naar de huidige situatie wordt gekeken. Het voorkomt dat pensioenfondsen tijdens de
transitiefase (van 1 januari 2022 tot het moment van invaren naar het nieuwe stelsel, uiterlijk
2026) maatregelen moeten treffen aangaande de financiële positie, als deze voor het evenwichtig
invaren naar het nieuwe stelsel niet nodig zijn. Diverse fracties van de vaste commissie stelden vragen waarop de minister in deze brief is ingegaan.

bron SZW
26-01-2021

Kamerbrief vrijstellingsregeling en transitie-ftk