KPSVrijstellingsregeling en transitie-ftk

In de jaren totdat in 2026 de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel is afgerond, maakt de minister van SZW onderscheid in drie met elkaar samenhangende onderdelen:

  • de vrijstellingsregeling die is gericht op 2021,
  • het transitie-ftk dat geldt van 2022 tot 2026
  • de daadwerkelijke overstap naar dat nieuwe stelsel, waarvoor enkele
    technische en bestuurlijke aspecten van het invaren moeten worden uitgewerkt.

Deze drie onderdelen worden in deze kamerbrief behandeld.

bron SZW
16-12-2020