congressen

KPS Najaarscongres (Pensioen & de Politiek)

De doelstelling van het congres Pensioen en de Politiek is te komen tot een open gedachtewisseling tussen de deelnemers van de KPS en partijen die vanuit politiek of maatschappelijk belang invloed hebben op de ontwikkelingen van ons pensioenstelsel, zoals de politiek, ministeries, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, pensioen- en verzekeringskoepels en overige (overheids)instanties. Zienswijzen, meningen en stellingen worden uitgebreid bediscussieerd aan de hand van een jaarlijks verschillend thema.

In 2017 organiseerde KPS in de CabFab het Najaarscongres met het thema Sturen de robots ons (met) pensioen? Technologie als kapstok voor eenvoud en maatwerk.

In 2016 werd op 2 december het 25-jarig jubileumcongres van KPS gevierd; thema: Pensioen en eenvoud: een utopie?

In 2015 stond het najaarscongres in het teken van 'Back to the future'

Bundel 'Door de bomen het bos zien'  l overig recent materiaal J. Lommen: Goede tijden, nieuwe tijden voor de doorsneepremie + Het Nederlandse pensioenstelsel krijgt weer lucht door loskoppeling verplichtstelling

* presentatie Tony Bosma kan worden aangevraagd via http://www.extendlimits.nl/publicaties/download-lezing 

 

KPS Zomerbijeenkomst

De KPS organiseert vóór het zomerreces een bijzondere bijeenkomst die wordt afgesloten met een barbecue.

In 2017 was het thema: KPS viert de zomer. Tijdens deze bijeenkomst was er een inhoudelijk deel met pitches over Innovatie en een sportief deel met Pitch & Putt.

 

 

 

 

Actueel
PBM Symposium 2018
lees verder »

Verkiezing jonge pensioenfondsbestuurder
lees verder »

23 mei 2018 KPS studiebijeenkomst
lees verder »


 
| Postbus 44 | 3870 CA Hoevelaken | T 033 - 257 05 88 | F 033 - 258 03 40 | info@kps.nl | www.kps.nl|