congressen

KPS Najaarscongres 

De doelstelling van het najaarscongres  is te komen tot een open gedachtewisseling tussen de deelnemers van de KPS en partijen die vanuit politiek of maatschappelijk belang invloed hebben op de ontwikkelingen van ons pensioenstelsel, zoals de politiek, ministeries, toezichthouders, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, pensioen- en verzekeringskoepels en overige (overheids)instanties. Zienswijzen, meningen en stellingen worden uitgebreid bediscussieerd aan de hand van een jaarlijks verschillend thema.

In 2018 organiseerde KPS in Antropia het Najaarscongres met het thema Changes & Challenges, verandervermogen in de pensioensector.


KPS Zomerbijeenkomst

De KPS organiseert vóór het zomerreces een bijzondere bijeenkomst die wordt afgesloten met een barbecue.

In 2018 stond het zomercongres in het teken van zelf doen: 'Doe, ervaar & innoveer'. Tijdens pensiontech workshops in de creatieve omgeving van de CabFab in Den Haag ondervonden de deelnemers hoe innovaties als blockchain, robotic process automation, growth hacking en community building werken en hoe je deze kan inzetten op het eigen werkterrein in de pensioensector. Gemeente Den Haag was dit keer cohost van het congres.

 

 

 

 

 

Actueel
27 juni 2019 Zomercongres
lees verder »

 
| Postbus 44 | 3870 CA Hoevelaken | T 033 - 257 05 88 | info@kps.nl | www.kps.nl |