congressen

KPS Najaarscongres 

De doelstelling van het najaarscongres  is te komen tot een open gedachtewisseling tussen de deelnemers van de KPS en partijen die vanuit politiek of maatschappelijk belang invloed hebben op de ontwikkelingen van ons pensioenstelsel, zoals de politiek, ministeries, toezichthouders, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, wetenschap, pensioen- en verzekeringskoepels en overige (overheids)instanties. Zienswijzen, meningen en stellingen worden uitgebreid bediscussieerd aan de hand van een jaarlijks verschillend thema.

In 2019 organiseert KPS in de congreszaal van PGGM het Najaarscongres met het thema 'Verrassende visies op KDS bij KPS'.

afbeelding-brillen-uitnodiging-najaarscongres-4132.jpg

KPS Zomerbijeenkomst

De KPS organiseert vóór het zomerreces een bijzondere bijeenkomst.

In 2019 stond het zomercongres in het teken 'Pensioencommunicatie - dichter - bij de deelnemer'. Tijdens dit congres presenteerden gerenommeerde sprekers hun verrassende zienswijzen én praktische ideeën op dit thema.

Daarna was er gelegenheid twee workshops te bezoeken die ingaan op de persoonlijke benadering van de deelnemer aan de hand van eigentijdse methoden.

 

Actueel
25 september webinar
lees verder »

9 oktober nazomercongres KPS
lees verder »

 
| Postbus 44 | 3870 CA Hoevelaken | T 033 - 257 05 88 | info@kps.nl | www.kps.nl |