KPSZorgplicht pensioenfondsen bij nieuw pensioencontract

08-11-2021

In een interessant artikel schrijft Peggy Bracco Gartner, lecturer in financial law aan de Universiteit van Leiden, over het veranderende karakter van pensioen bij het nieuwe pensioencontract. Deze verandering leidt tot meer zorgplichten voor pensioenfondsen.

Peggy verwacht dat de nieuw te introduceren open norm keuzebegeleiding ook doorwerkt in de civielrechtelijke zorgplichten van pensioenuitvoerders. Pensioenuitvoerders die nu al nadenken over hoe zij vorm gaan geven aan keuzebegeleiding van de deelnemers doen er volgens de auteur goed aan om niet alleen te kijken naar wat de Pensioenwet en toezichthouder AFM eisen, maar ook naar wat deelnemers van hen mogen verwachten op basis van het civiele recht.

Lees verder haar artikel.

Bron: leidenlawblog