KPSWitte vlek op pensioengebied

03-02-2022

Update onderzoek CBS van werknemers zonder actieve pensioenaanspraken

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil inzicht in de witte vlek op pensioengebied en graag monitoren hoe groot de witte vlek is.

Daartoe heeft het CBS tabellen opgesteld over de pensioenaanspraken van werknemers en zelfstandigen binnen de tweede pijler, uitgesplitst naar kenmerken van de persoon, de partner, het huishouden en de werkgever, 2019. Tabel ‘witte vlek op pensioengebied’.

Deze tabellen omschrijven de witte vlek in 2019, oftewel werknemers zonder pensioenregeling via de werkgever (de tweede pijler van het Nederlandse pensioenstelsel). Ook geven zij informatie over de achtergrondkenmerken van werknemers en werkgevers binnen de witte vlek in 2019. Redenen waarom werknemers tot de witte vlek behoren zijn niet onderzocht.

Daarnaast wordt in de tabellen inzicht gegeven in de pensioenaanspraken in de tweede pijler van zelfstandigen.

Bron: CBS