KPSWet Toekomst Pensioenen voor advies naar Raad van State

26-11-2021

De ministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee ingestemd om het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen voor advies naar de Raad van State te sturen. De verwachting is dat het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State in het voorjaar naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Het streven van het kabinet is om de nieuwe pensioenwet uiterlijk 1 januari 2023 in werking te laten treden. De sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen vier jaar de tijd om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving, dus tot 1 januari 2027.

Het conceptwetsvoorstel is begin dit jaar voorgelegd aan heel Nederland met de vraag mee te denken om de wet te verbeteren. Daarnaast hebben de toezichthouders zoals AFM en DNB en de Belastingdienst een toets uitgevoerd, en is het College voor de Rechten van de Mens, evenals de Raad voor de rechtspraak om advies gevraagd.

Bron: SZW