KPSWerken aan ons pensioen

Werken aan ons pensioen

VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO-Nederland, FNV, CNV, VCP, Pensioenfederatie, Verbond van Verzekeraars, Stichting van de Arbeid, Adfiz en het ministerie van SZW hebben de handen ineen geslagen om de betrokken partijen in het transitieproces te ondersteunen met een vrij toegankelijk platform.

werkenaanonspensioen

Dit platform is voor en door professionals gevuld met praktische handleidingen, filmpjes, overzichten en andere informatie. Professionals vinden daar informatie om zich voor te bereiden op de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. De informatie is gerangschikt naar doelgroepen:

  • werknemersorganisaties, ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordigers,
  • werkgeversorganisaties
  • beroepsverenigingen
  • pensioenuitvoerders: pensioenfondsen, verzekeraars en ppi’s

De informatie wordt regelmatig uitgebreid. En de opstellers zorgen ervoor dat deze zo kloppend en objectief mogelijk is.