KPSVoorstel oprichting Pensioenautoriteit

De consumentenbond pleit in een position paper voor de realisering van een Pensioenautoriteit (PA).

Een succesvol nieuw stelsel moet gedragen worden door consumenten, aldus de paper. “Cruciaal is om tijdens de stelselverandering het vertrouwen in pensioen te laten groeien bij alle consumenten. Dat is hard nodig omdat velen de aanpassingen in het nieuwe stelsel niet lijken te waarderen. Daarom is er een partij voor consumenten nodig die niet tot de sector behoort en daarom zonder verleden (en zonder last of ruggenspraak) gaat bijdragen aan een succesvolle transitie. Zo’n organisatie is er niet. Daarom is het tijd om een PA op te richten die de consument tijdens de transitie helpt te begrijpen wat pensioen kost en wat het oplevert.”

Laagdrempelig activeren en adviseren

De Pensioenautoriteit kan het vliegwiel zijn om deze beweging in gang te zetten door consumenten laagdrempelig te activeren, te adviseren en fouten in pensioencalculaties te (doen) herstellen
wezenlijk is voor het welslagen van een pensioentransitie. Het position paper schetst een werkterrein voor de PA  in de vorm van een tiental voorbeelden, waaronder laagdrempelig adviseren en onafhankelijk van de gevestigde belangen binnen de pensioensector consumenten, activeren voor sparen voor later en fouten in pensioencalculaties (doen) herstellen. Voor dit laatste dient de PA ook toegang te hebben tot financiële middelen om de consument schadeloos te stellen. Het akkoord voorziet er namelijk niet in dat pensioenfondsen daarvoor een collectieve buffer kunnen aanhouden.

Ook nu zijn er corrigerende en informerende instanties die de pensioenconsument terzijde staan. Hieronder een overzicht van partijen, waarbij het position paper aangeeft dat geen van die partijen in staat is om vertrouwensevenwicht tussen de sector en de consument te realiseren.
– Pensioenuitvoerders
– Werkgevers
– Salarisadministratie, P&O/ HRM.
– Vakbonden. A
– WFT-gecertificeerde pensioenadviseurs.
– De Ombudsman Pensioenen
– Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid)

De propositie beoogt de Pensioenautoriteit de verbinding te laten maken tussen de consument en de pensioenwereld.

Bron: Consumentenbond
10-06-2021