KPSVoorlopige leidraad keuzebegeleiding

03-11-2022 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) biedt pensioenuitvoerders met de voorlopige leidraad keuzebegeleiding richting en duidelijkheid bij het inrichten, uitvoeren en verbeteren van hun keuzebegeleiding aan deelnemers.

Enkele belangrijke overwegingen die de AFM meegeeft in de leidraad zijn:

    • Deelnemers verschillen van elkaar. Zo hebben ze verschillende behoeftes, kenmerken en vaardigheden bij het maken van pensioenkeuzes.
      Hoe beter de verstrekte informatie en de keuzeomgeving aansluit bij de deelnemer, des te beter de deelnemer keuzes kan maken.
    • Het bepalen van een goede, bij voorkeur gepersonaliseerde of gesegmenteerde, standaardoptie is essentieel.
    • Adequate keuzebegeleiding is een continu proces van inrichten, uitvoeren, monitoren, evalueren en indien nodig verbeteren.

procescirkel-keuzebegeleiding

De AFM heeft input ontvangen in gesprekken en rondetafels met partijen uit de pensioensector. Deze input is meegenomen bij het definitief maken van de leidraad keuzebegeleiding. Ook vanuit de KPS werkgroep Pensioenadvies, zorgplicht & Wft is deelgenomen aan de rondetafels. Leden van de werkgroep hebben ervaringen gedeeld op het vlak van keuzebegeleiding en aandachtspunten meegegeven voor de verdere opzet van de guidance.

Bron: AFM