KPSVerkenning keuzemogelijkheden nieuw pensioenstelsel

Minister Koolmees presenteert de Tweede Kamer het literatuuronderzoek Verkenning keuzemogelijkheden bij aanvullend pensioen. Deze keuzes kunnen op termijn worden toegevoegd aan het  pensioenstelsel naast het bedrag ineens op pensioendatum.

Het onderzoek gaat in op de volgende keuzemogelijkheden:

  • keuze voor de pensioenuitvoerder, die in potentie beter aansluit op voorkeuren van de deelnemer
  • keuze voor het beleggingsprofiel met meer of minder risico of met meer of minder groen beleggen
  • keuze voor voortijdig aanwenden van pensioenvermogen, bijvoorbeeld voor aflossen eigenwoningschuld
  • keuze voor een tijdelijk lagere premie, meer inkomen nu en een lager pensioen later.

Bevindingen bij keuzemogelijkheden

Het rapport beschrijft de implicaties van de voorgestelde varianten. Daarbij is aandacht besteed aan de juridische haalbaarheid en uitvoeringsgevolgen, maar ook aan gevolgen en risico’s voor de deelnemer en voor het collectief. De kamerbrief geeft een samenvatting van de 4 keuzemogelijkheden en de bevindingen. Het uitgebreide onderzoek,  dat uitgevoerd is door PwC,  is hier in te zien.

Bron: SZW
11-05-2021