KPSVergelijkingskaart (o.a. pensioen) vervangt DVD

28-02-2023

Bericht AFM: Financieel dienstverleners moeten vanaf 1 april 2023 een vergelijkingskaart aan consumenten verstrekken.
Deze is bedoeld voor advies en bemiddeling in producten die onder het provisieverbod vallen. De vergelijkingskaart vervangt het huidige dienstverleningsdocument (DVD). Er is een overgangstermijn van 6 maanden.

De Raad van State heeft op 10 januari 2023 het Besluit vergelijkingskaart financiële dienstverleners aangenomen. Dit besluit wijzigt het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) in verband met de introductie van de vergelijkingskaart financiële dienstverleners (hierna: vergelijkingskaart). Met de vergelijkingskaart wordt de consument of, indien het een verzekering betreft, de cliënt door de financiële dienstverlener geïnformeerd over de beoogde dienstverlening en daarmee samenhangende aspecten. De vergelijkingskaart vervangt het bestaande dienstverleningsdocument. In de pensioensector betekent dit dat het DVD pensioenvraag werkgever wordt vervangen door een vergelijkingskaart. Pensioenvraag werkgever. De vergelijkingskaart vermeldt o.a. wat wordt verstaan onder onafhankelijk advies (en het aantal producten / aanbieders dat in de vergelijking moet worden meegenomen).

Informatie begrijpelijker weergeven

Het doel van het aangepaste informatiedocument, genaamd de vergelijkingskaart, is om informatie begrijpelijker weer te geven voor de klant waardoor deze een beter geïnformeerde keuze kan maken. De behoefte voor het aangescherpte document kwam voort uit een evaluatie van het provisieverbod. Hieruit bleek dat het dienstverleningsdocument beperkt effectief is en slechts door een kleine groep consumenten als naslagwerk wordt gebruikt.

Financieel dienstverleners krijgen 6 maanden de tijd om de vergelijkingskaart aan te maken

De vergelijkingskaart kan vanaf 1 april worden aangemaakt in het AFM Portaal. In een online applicatie kan de financieel dienstverlener alle benodigde informatie invoeren. Vervolgens wordt het standaarddocument aangemaakt en kan deze als pdf worden gedownload.

Financieel dienstverleners moeten de vergelijkingskaart verstrekken aan de klant en publiceren op een goed vindbare plek op de eigen website of andere digitale kanalen.

Op de AFM-website is een pagina ingericht met alle informatie over de vergelijkingskaart en een handleiding die gebruikt kan worden bij het opstellen van een vergelijkingskaart via de online vergelijkingskaartapplicatie.

Bron: AFM