KPSUitvraag DNB Niet-Financiële risico’s 2022 bij verzekeraars

07-02-2023

In 2022 heeft DNB haar jaarlijkse sectorbrede analyse uitgevoerd bij verzekeraars. Onder meer het risiconiveau en de risicobeheersing van operationele en IT-risico’s werden geanalyseerd en het onderwerp governance, gedrag, cultuur en risicomanagement. Hiertoe hebben de verzekeraars een uitvraag ingediend over bovengenoemde onderwerpen.

Lees verder

Bron: DNB