KPSUitstel invoering wet bedrag ineens

30-06-2022

Om pensioenuitvoerders de benodigde voorbereidingstijd te geven en deelnemers tijdig
te kunnen informeren, wordt voorgesteld om het onderdeel bedrag ineens, inclusief de
onderhavige herziening, op 1 juli 2023 in werking te laten treden. Het bedrag ineens maakt deel uit van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen in verband met de herziening van de mogelijkheid tot afkoop in de vorm van een bedrag ineens alsmede tot wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964.

Het onderdeel waarmee de tijdelijke versoepeling van de pseudo-eindheffing bij regelingen voor vervroegde uittreding (‘RVU’) wordt gerealiseerd en het onderdeel dat betrekking heeft op de uitbreiding van de fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof (‘verlofsparen’) zijn met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021 in werking getreden.

Ten aanzien van het wetsvoorstel bedrag ineens is de invoeringsdatum opgerekt van 1 januari 2023 naar 1 juli 2023.

Lees verder het bericht – met bijlagen – over het wetsvoorstel herziening bedrag ineens.

Bron: SZW