KPSTrendzicht 2023 AFM

04-11-2022

Op 3 november publiceerde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) Trendzicht 2023.  Trendzicht biedt achtergrond, verdieping en samenhang bij relevante toezichtonderwerpen. Het bevat analyses van de ontwikkelingen en de risico’s, knelpunten en beheersmaatregelen binnen de vier toezichtsgebieden:

  • financiële dienstverlening
  • kapitaalmarkten
  • assetmanagement
  • verslaggeving en accountants-organisaties

Duurzame beleggers in kaart

Tegelijk met Trendzicht is de publicatie ‘Duurzame beleggers in kaart – Onderzoek naar doelstellingen en verwachtingen van duurzame retailbeleggers’ verschenen. Het onderzoek toont aan dat impact maken de belangrijkste motivatie is achter duurzaam beleggen, maar dat duurzame beleggers vaak niet in staat zijn om een passend aanbod te selecteren, aldus de AFM. Duurzame beleggers maken gebruik van subjectieve informatiebronnen en lijken niet goed geïnformeerd. Het onderzoek bevestigt het eerder gesignaleerde risico dat de invulling van duurzaam beleggen door aanbieders en de verwachtingen van beleggers uit elkaar kunnen lopen. De AFM vindt het belangrijk dat deze inzichten worden benut; door voorkeuren en doelstellingen van beleggers in kaart te brengen en het productaanbod daarop af te stemmen worden toekomstige teleurstellingen voorkomen.

Bron: AFM