KPSStand van zaken ‘opname bedrag ineens’

In een verzamelbrief informeert minister Koolmees van SZW (mede namens het ministerie van Financiën) over de stand van zaken met betrekking tot het keuzerecht voor een
gedeeltelijke afkoop van het ouderdomspensioen (“bedrag ineens”) dat per 1 januari 2023 ingaat.

De verzamelbrief bespreekt de voortgang van bepaalde knelpunten die nog aandacht verdienen:

  1. Vervolgtraject bedrag ineens
  2. Internationale aspecten bedrag ineens
  3. Spijtoptanten
  4. Bedrag ineens en toeslagen
  5. AMvB bedrag ineens (als aparte bijlage toegevoegd aan verzamelbrief)
  6. Correctie op antwoorden op schriftelijke vragen (als aanhangsel toegevoegd aan verzamelbrief)

Bron: SZW
Datum 18-5-2021