KPSSectorbeeld Pensioenen AFM

25-05-2022

Voor ruim twee derde van de pensioenfondsen is het uitvoeren van premieovereenkomsten nieuw, blijkt uit het Sectorbeeld pensioenen 2022. Ook met het uitvoeren van variabele uitkeringen heeft de pensioensector nog beperkte ervaring.

Jaarlijks leveren alle Nederlandse pensioenuitvoerders data aan de AFM over hun portefeuilles in tweedepijlerpensioen. Voor rapportagejaar 2020 gaat het om 171 pensioenfondsen, 12 verzekeraars en 7 PPI’s. De AFM gebruikt die data om een beter beeld van de markt te krijgen, zoals ook hoofd Jan Berndsen in zijn interview uitlegt.

Uit dit (tweede) Sectorbeeld Pensioenen blijkt bijvoorbeeld dat het totale pensioenvermogen is toegenomen van €1.645 tot €1.836 miljard en dat de krimp in het aantal pensioenuitvoerders doorzet.

Bron: AFM