KPSSamenvatting SZW van reacties op internetconsultatie WTP

Samenvatting SZW van reacties op internetconsultatie WTP

In zijn brief van 1 juli jl. beantwoordt minister Koolmees de vragen in het kader van het schriftelijk overleg over de stand van zaken rond de  uitwerking van het pensioenakkoord.

De antwoorden vind je hier.

Veel reacties herkenbaar

Interessant is de bijgevoegde samenvatting waarin in 100 pagina’s per onderdeel van de concept MvT bij de Wet Toekomst Pensioenen de ingediende reacties op de internetconsultatie zijn terug te lezen.
Veel reacties zijn herkenbaar en van soortgelijke strekking als de gebundelde reacties vanuit de werkgroepen van KPS in het in februari ingediende  Position Paper

Bron: SZW
01-07-2021