KPSRondetafelsessie guidance Keuzebegeleiding AFM

21-07-2022

Op 5 juli jl. namen leden van de werkgroep Pensioenadvies, Zorgplicht & Wft van de Kring van Pensioenspecialisten deel aan de ronde tafel sessies van de Autoriteit Financiële Markten over de opzet van een guidance voor Keuzebegeleiding. Deze guidance verwacht de AFM in het najaar uit te brengen.

Belangrijkste aandachtspunten vanuit de KPS werkgroep waren onder meer:

  • de rol van de adviseur bij de keuzebegeleiding. Die heeft het totale overzicht van het financiële plaatje. Nu ontbreekt in het wetsvoorstel een duidelijke positie voor de adviseurs en ligt de rol van keuzebegeleiding bij de pensioenuitvoerder.
  • het pleidooi voor een aparte kostenopslag of budget bij het ontwerp van een pensioenregeling ten behoeve van het invullen van pensioencommunicatie, keuzebegeleiding en eventueel persoonlijke advisering.
  • de positie van de werkgever met name op het terrein van de activatie en procesbegeleiding.

KPS volgt met grote interesse de verdere uitwerking van de guidance.