KPSRol en representativiteit vakbond

13-12-2021

Staatssecretaris Wiersma van SZW geeft antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Beukering-Huijbregts (D66) over de rol en representativiteit van vakbonden.

De staatssecretaris gaat hierbij in op de volgende vragen:

  • Of vakbonden  een evenredige afspiegeling vormen van de werknemers binnen een sector
  • Hoe kan worden gezorgd voor een meer evenredige belangenbehartiging op het gebied van arbeidsvoorwaarden, waarin ook de stem van bijvoorbeeld jongeren beter wordt gehoord?
  • Wat is de visie op de huidige systematiek waarin vakbonden een prikkel zouden kunnen ervaren (door betaald te worden voor hun diensten), die niet in lijn is met het belang van de werknemer?
  • Hoe kijkt u naar de rol van de vakbonden die wettelijk is verankerd, bijvoorbeeld als het gaat om pensioenen en de rol die een ondernemingsraad kan spelen bij de totstandkoming van arbeidsvoorwaarden?
  • Is de staatssecretaris bereid te onderzoeken hoe werknemers het best vertegenwoordigd kunnen worden?

Bron: SZW