KPSReactie op vragen verplichte AOV voor zelfstandigen

In zijn brief van 12 juli beantwoordt minister Koolmees de vragen die PvdD heeft ingebracht naar aanleiding van de voorstellen uit het Pensioenakkoord voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.

De minister gaat in op de vragen:

  • hoe om te gaan met het uitstelgedrag dat dikwijls de reden is voor niet-verzekeren in plaats van een gebrek aan kennis en bewustzijn
  • het voorstel van de PvdD om het vangnet bij arbeidsongeschiktheid van ZZP’ers een voorziening te laten zijn omdat het een breder maatschappelijk belang dient.
  • het voorstel om in deze voorziening ook de nu vrijwillige WIA op te nemen.

Daarnaast beantwoordt de minister de vraag of het klopt dat er een trend is voor werkgevers om hun werknemers te gaan inhuren als ZZP’er en geeft hij zijn visie op de verschillende vangnetregelingen voor werknemers en ZZP’ers in een tijd waarin zij afwisselend tot één van deze
categorieën behoren.

Bron: SZW
12-07-2021