KPSPUO-gericht onderzoek DNB

De aanleiding voor DNB onderzoek te doen naar de wijze waarop toezicht wordt
gehouden op kernactiviteiten die door pensioenfondsen zijn uitbesteed aan PUO’s is
te toetsen of het pensioentoezicht hiermee efficiënter kan worden uitgevoerd
en daarmee de indirecte toezichtkosten kunnen worden teruggebracht.

Soms resulteert de gangbare toezichtspraktijk in een situatie waar PUO’s
achtereenvolgens vergelijkbare informatie-uitvragen dienen te verwerken van
verschillende door hen bediende fondsen. In dergelijke situaties vervullen betrokken
fondsen bovendien elk afzonderlijk een intermediaire rol, wat onder meer leidt tot
een onnodige dubbeling van werkzaamheden bij zowel fonds als PUO en wat
mogelijk de onderzoekskwaliteit negatief kan beïnvloeden.

Sinds 2019 heeft DNB in samenspraak met de sector de mogelijkheden van PUO-toezicht getoetst in een pilot aan de hand van drie verschillende routes:

i) fonds-gericht

ii) PUO-gericht

iii) PUO onder toezicht.

Lees hier verder voor de conclusies uit deze pilot.

Bron: DNB
24-03-2021