KPSPublieksmonitor Pensioenen 2022-Q3

17-11-2022

Met deze publieksmonitor wil het Ministerie van SZW over meerdere jaren de reactie van het Nederlandse publiek op alles wat ze horen en zien over het pensioen inzichtelijk maken. De monitor dient daarmee inzicht te bieden in de mate waarin de communicatiedoelen van SZW en de andere stakeholders worden gerealiseerd.

De centrale vraag binnen dit onderzoek is:

  • In welke mate heeft het algemene publiek vertrouwen in het pensioenstelsel en de partijen die betrokken zijn bij de uitvoering ervan?
  • Hoe ontwikkelt dit vertrouwen zich in de tijd en hoe kunnen ontwikkelingen worden verklaard?

In deze monitor worden de volgende deelvragen beantwoord:

Kennis, beleving en gedrag
• Wat is het kennisniveau van het publiek met betrekking tot het pensioenstelsel?
• Wat is de beleving en houding (waaronder het vertrouwen) van burgers met betrekking tot het pensioenstelsel?
• Wat doet het publiek in relatie tot het pensioenstelsel (informatie verzamelen, keuzes maken etc.)

Verklaren van verschillen en ontwikkelingen
• Wat veroorzaakt de veranderingen op het gebied van kennis, beleving en gedrag in de tijd en welke rol speelt de publiekscampagne hierbij?
• In hoeverre zijn de gebruikte middelen gezien en hoe worden deze beoordeeld?
• Hoe verschillen de diverse doelgroepen van elkaar?

Publieksmonitor Pensioenen 3e kwartaal 2022

Bron: SZW