KPSProgramma studiebijeenkomsten / webinars 2021

Datum bijeenkomst en thema
19-01-2021
15.00 – 16.40
nieuwjaarsbijeenkomst
Gastspreker G. Riemen:
aftrap meerluik webinars over Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen (WTP)
10-02-2021
14.00 – 15.30
meerluik WTP: Rol- en taakverdeling stakeholders 
Governance-aspecten van de transitie
uitnodiging + inschrijving ledeninschrijving niet-leden
online
19-02-2021
14.00 – 16.00
extra webinar: Sustainable Finance Disclosure Regulation
Betekenis voor de pensioenpraktijk
uitnodiging + inschrijving leden | inschrijving niet-leden
online
18-03-2021
14.00 – 15.30
meerluik WTP: Bepaling risicohouding deelnemers
Belangrijk onderdeel van keuzetraject nieuwe regeling
uitnodiging + inschrijving leden | inschrijving niet-leden
online
21-04-2021
14.00 – 15.30
meerluik WTP: Bepaling contractsvorm 
Verschillen, ambities, doelstellingen
uitnodiging + inschrijving leden | inschrijving niet-leden
online
18-05-2021
14.00 – 15.30
meerluik WTP: Adviestraject
Rol pensioenuitvoerder, adviseur & zorgplicht
uitnodiging + inschrijving leden | inschrijving niet-leden
online
24-06-2021
14.00 – 15.30
meerluik WTP: Inrichten beleggingen
Afstemming op keuze contract en risicohouding
uitnodiging + inschrijving leden | inschrijving niet-leden
online
07-09-2021
14.00 – 15.30
extra meerluik WTP: deel 1 trilogie Transitie-Invaren:
Toelichting op transitiehandleiding
uitnodiging + inschrijving leden | inschrijving niet-leden
online
21-09-2021
14.00 – 17.30
meerluik WTP: deel 2 trilogie Transitie-Invaren:
Juridische en Internationale aspecten
programma  | uitnodiging + inschrijving leden | inschrijving niet-leden
23-09-2021
13.00 – 14.30
welkomstsessie nieuwe leden
15-10-2021
10.00 – 11.30
extra meerluik WTP: deel 3 trilogie Transitie-Invaren:
Technische aspecten
programma | uitnodiging + inschrijving leden| inschrijving niet-leden
online
03-11-2021
14.00 – 15.30
meerluik WTP: Communicatie
Hoe neem je de deelnemer mee op weg naar het nieuwe stelsel
programmauitnodiging + inschrijving leden | inschrijving niet-leden
online
02-12-2021
14.00 – 18.00
30 jarig jubileumcongres  ‘Inkomen voor later in een leefbare wereld’
Dit congres is uitgesteld vanwege de huidige ontwikkelingen rond corona  tot juni 2022
02-12-2021
10.00 – 11.30
extra webinar: SusPens Hackathon ‘Maatschappelijk Verantwoord Beleggen’
tijdens dit webinar delen winnende teams van de eerder gehouden SusPens Hackathon hun pitches
programma | uitnodiging

De presentaties zijn voor KPS-leden in te zien op de ledenpagina: Presentaties Kennissessies – KPS