KPSOnderzoek naar meer keuzes in NP

In opdracht van SZW heeft Kantar een kwalitatief onderzoek verricht onder nabestaanden en financieel adviseurs rond het thema ‘nabestaandenpensioen en keuzes in het uitkeringsritme’.

De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidde als volgt:

In hoeverre sluit het uniforme uitkeringsregime van het nabestaandenpensioen aan bij de behoeften en de wensen van de nabestaande wiens partner is overleden vóór de pensioendatum. Zouden deze nabestaanden in hun eigen belang de keuze moeten krijgen om het uitkeringsregime zelf te kiezen?

Er zijn interviews gehouden met nabestaanden en adviseurs en de volgende varianten werden voorgelegd aan de deelnemers:

  • variant A: volledig bedrag ineens
  • variant B: geleidelijk aflopend bedrag (hoog – laag)
  • variant C: tijdelijke uitkering over 5 of 10 jaar, daarna geen uitkering
  • variant D: percentage ineens (10%), restant als levenslange maandelijkse uitkering

Conclusies onderzoek

Het uniforme uitkeringsritme heeft zijn voordelen, maar er is zeker ruimte voor het bieden van keuzes hierin. Het kan in het eigen belang van nabestaanden zijn om het uitkeringsritme zelf te kiezen, maar daarbij blijken belangrijke voorwaarden te worden gevormd door:

  • het behouden van een levenslange component,
  • het bieden van deskundige ondersteuning bij het maken van de keuze
  • de wens dat deze keuze niet al te snel na het overlijden van de partner gemaakt hoeft te worden

Financieel adviseurs zijn groot voorstander van het bieden van keuzes, ook als bepaalde keuzes waarschijnlijk maar weinig gemaakt zullen worden. Daarmee wordt het in hun ogen veel beter mogelijk om een op maat gemaakte financiële planning voor nabestaanden te realiseren, rekening houdend met hun specifieke omstandigheden. Maar ze sluiten zich aan bij nabestaanden in de noodzaak van begeleiding en een zorgvuldig gekozen tijdpad.

Bron: Kantar / SZW
19-07-2021