KPSOnderzoek Kantar aanleiding tot verdere verkenning keuzes bij partnerpensioen

In de brief van 29 september jl. gaat minister Koolmees van SZW in op het onderzoek dat onderzoeksbureau Kantar op verzoek van SZW heeft uitgevoerd. Het kwalitatieve onderzoek heeft zich gericht op de vraag of het uniforme uitkeringsritme van het partnerpensioen aansluit bij de behoefte en wensen van de nabestaande wiens partner is overleden vóór de pensioendatum. In het onderzoek is o.a. onderzocht of nabestaanden zelf een keuze zouden moeten krijgen om het uitkeringsritme te bepalen.

Meer keuzemogelijkheden gewenst

Uit het rapport blijkt dat meer keuzemogelijkheden voor het partnerpensioen gewenst zijn door zowel adviseur als nabestaanden, maar wel onder een aantal voorwaarden:

  • goede keuzebegeleiding
  • voldoende tijd om de keuze te kunnen maken
  • de uitkering moet levenslang zijn

Rapport Kantar

Bron: SZW
29-09-2021