KPSNibud-tool helpt consumenten bij pensioenkeuzes

04-07-2022

Het Nibud ontwikkelt een tool die consumenten inzicht geeft in keuzes rondom het moment van pensionering en de financiële effecten daarvan. De tool maakt het ook mogelijk om nieuwe keuzes die het pensioenakkoord biedt, beter te doorgronden.

Samenwerking met maatschappelijke partners

De online tool wordt ontwikkeld in nauw overleg met experts van verschillende maatschappelijke partners, namelijk: CNV en AWVN (vanuit de Stichting van de Arbeid), Pensioenfederatie, Verbond van Verzekeraars, Belastingdienst, SVB, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Federatie Financieel Planners (FFP). Ervaringsdeskundigen leveren hun input in het ontwikkelonderzoek dat voorafgaat en in de test van de tool.

De tool is universeel en kan in elke sector worden ingezet. Voor specifieke sectoren en pensioenuitvoerders kan het Nibud een aanvullend opleidingsaanbod op maat ontwikkelen. De verwachte oplevering van de tool is in het voorjaar van 2023.

Bron: Nibud