KPSNetspar onderzoek ‘financiële besluitvorming’

“Rekenaars en gokkers bij de financiële waardering van een annuïtaire pensioenuitkering”

Hoe komen mensen tot financiële beslissingen? Hoe krijg je inzicht in wat er in hun hoofd gebeurt? En wat kan je met die kennis? Deze vragen staan centraal in nieuw onderzoek van Thomas Post (Maastricht University). “Ons onderzoek liet zien dat mensen grofweg op twee manieren een annuïteit (zoals een pensioenuitkering) waarderen: ze rekenen of gokken. Bij de keuze voor een van die twee spelen financiële geletterdheid en de algemene rekenvaardigheid een belangrijke rol.” 

https://www.netspar.nl/nieuws/inzicht-in-financiele-besluitvorming-rekenaars-en-gokkers-bij-de-financiele-waardering-van-een-annuitaire-pensioenuitkering/

Bron: Netspar
11-02-2021