KPSNetspar: Lessen uit het buitenland bij overgang naar nieuw contract

Netspar publiceert 1 juli jl. het rapport ‘Transitie naar een nieuw pensioencontract in Nederland – lessen uit het buitenland’.

Dit rapport bevat lessen en observaties uit het buitenland die kunnen helpen bij het succesvol afronden van de huidige pensioenhervormingen in Nederland. Een belangrijke observatie van de onderzoekers “het was lastig te definiëren wat we aan het doen zijn in Nederland, niet alleen in de ogen van buitenlandse experts, maar ook van die van Nederlandse deelnemers aan een Netspar-debat. Verwarring rond de terminologie DB en DC speelde hierbij een rol. Het is duidelijk dat we in Nederland met een unieke stap bezig zijn, met name vanwege de transformatie van opgebouwde rechten in opgebouwd kapitaal. Dit is niet eerder gebeurd.”

Eerlijke verhaallijn essentieel

Hun advies: ontwikkel een glasheldere en eerlijke verhaallijn en communiceer dit goed. De weg naar het einddoel is geen technische implementatie, maar een lang en kronkelig pad om vertrouwen te bouwen en te bewaren. Een nieuw contract levert ook weer heel veel nieuwe vragen en dynamiek op.

Lees verder

Bron: Netspar
01-07-2021