KPSNalevingsrapportage 2021-2022 Monitoringscommissie Code Pensioenfondsen

09-02-2023

De naleving van de Code Pensioenfondsen, die is opgesteld door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid, wordt jaarlijks onderzocht door een onafhankelijke commissie, de Monitoringscommissie Code Pensioenfondsen (MCPF).

Bij de nalevingsrapportage 2021-2022 heeft de commissie, onder voorzitterschap van Yvonne van Rooy, vooral gekeken naar de rapportage over missie, visie en strategie.

Lees de nadere bevindingen van de commissie.

Bron: Stichting van de Arbeid