KPSWitte vlek op pensioengebied

22-06-2022

De minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioen (APP) stuurt een overzicht van inbreng en beantwoorden schriftelijk overleg over Witte vlek op pensioengebied aan de Tweede Kamer.

In haar aanbiedingsbrief schrijft de minister:  “Een goed en fatsoenlijk pensioen is voor alle generaties belangrijk. Met de afspraken in het Pensioenakkoord hebben betrokken partijen zich gecommitteerd
om de witte vlek, werknemers die geen pensioen opbouwen via hun werkgever in de tweede pijler, de komende jaren te reduceren. Op 8 februari heb ik uw Kamer geïnformeerd over de omvang van de witte vlek en de voortgangsrapportage van het Aanvalsplan witte vlek. Dit heeft in de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid geleid tot een aantal vragen en opmerkingen.
Hierbij bied ik u het verslag van het schriftelijk overleg over de Witte vlek op pensioengebied aan. Een groot aantal vragen is eerder gesteld en beantwoord in het nader verslag bij de Wet Toekomst Pensioenen, maar worden hier nogmaals beantwoord.”

Bron: SZW