KPSMaak kennis met Henk Heek

Woonplaats:   Hengelo (Gld)
Bedrijf:  PGB Pensioendiensten
Functie:  Lead Propositiemanagement
Tak van pensioensector:  Pensioenuitvoering
KPS-deelnemer sinds:  Februari 2022

Henk is woonachtig met Roos en 3 zoons van 23, 21 en 18 in het buitengebied van Hengelo met stukje weiland en bos. Het buitengebied geeft rust en inspiratie (daarover lees je meer verderop in dit interview).

Henk houdt zich in het dagelijks leven bezig met propositiemanagement. Propositiemanagement houdt in het structureel organiseren van een integrale benadering van product, bediening, prijs en story. In de propositiecatalogus kan dit goed samenkomen. Henk is zogezegd de regisseur van deze integrale benadering. Zit op ‘run’ qua monitoren en inspireren op wat integraal is afgesproken. Zit op ‘change’ voor het faciliteren van nieuwe ideeën en besluitvorming voor nieuwe proposities.

Aan de hand van de volgende vragen krijgen we wat meer te weten van Henk.

Waar ligt volgens jou je toegevoegde waarde?

Ik mag graag vanuit klantbehoefte (deelnemer, werkgever, sociale partner) overstijgend naar het speelveld kijken. Daardoor ben ik in staat om regie te voeren. Ook over de integrale benadering en slagkracht van propositiemanagement als multidisciplinair team. Samen met CX (Customer Experience) en Communicatie. En dat alles gevoed vanuit Markt- en Klantinzicht.

Wat is het beste advies dat jij ooit gegeven hebt?

Blijf altijd ultiem jezelf.

Dat mocht ik ooit ook zelf als beste advies krijgen van een helaas te vroeg overleden vriend.

Waar haal jij je inspiratie vandaan?

Uit mensen en de rest van de natuur. Veel innovaties liggen verscholen in de natuur. Zoals veel aerodynamische vormen en oplossingen voor goede samenwerking. Zie de vogels die in een V-vorm richting andere gebieden vliegen. Of een school vissen die door spiegelgedrag direct gevaar weet te ontwijken.

In dat kader spreekt het zeilen mij ook zo aan. Zowel beroepsmatig als recreatief. En zowel de theorie als de praktijk. Roos en ik volgen momenteel de Zeilvaartopleiding in Enkhuizen voor stuurman en kapitein. Het is zo leuk omdat ook hier de natuur je weer letterlijk de weg wijst en helpt bij vooruitkomen. De hemellichamen en magnetisme vertellen je waar je naar toe kunt. De wind en het water stellen ons in staat er ook daadwerkelijk te komen. Vandaar mijn grote respect voor de natuur. En daarom ook op het zeil en niet werktuigelijk voortbewogen op de motor, zoals dat zo mooi heet.

Mijn antwoord op de vraag welk boek of film ik kan aanbevelen, komt voort uit mijn bewondering voor de natuur, en betreft het boek  ‘Into the wild‘ . De hoofdpersoon in dit waargebeurde verhaal gaat op zoek naar geluk in de natuur en komt tot een grandioze ontdekking. Hij verlaat zijn oude leven in de drukke stad en trekt, onvoorbereid en alleen, de gevaarlijke en weidse natuur van Alaska in. Hij ervaart mooie dingen maar weet uiteindelijk niet meer terug te komen en overlijdt door het eten van een giftige plant. Vlak voor zijn overlijden schrijft hij op een stuk papier in zijn schuilplaats, een oude bus:

‘Geluk heeft pas waarde als je het kunt delen met een ander’.

Waarom KPS?

Ik ken KPS-ers Don van der  Steeg, Gerard van ’t Hoff en René Schalk goed en ik wil iets betekenen voor de sector. Daarom ben ik samen met Koen Vaassen voorzitter geworden van de werkgroep Innovatie.

Zo hebben wij onlangs het webinar van 13 oktober jl. voorbereid. Het thema daarvan was ‘Duurzame pensioenadministraties’ vanuit ethiek, data en toepassing. Vooral toepassingen van buiten de sector kunnen ons helpen om uit onze ‘bubbel’ te komen voor gewenste oplossingen. Verder ben ik groot voorstander van het borgen van ethiek binnen een pensioenfonds. Wie ben je, wil je zijn en welke waarden en normen (gedrag) zijn daarbij leidend? Dat helpt de besluitvorming daarna. Bijvoorbeeld richting het beleggingsbeleid of soort klantbediening. Bedrijfsethicus Willem van der Deijl-Kloeg had tijdens het webinar een mooie vraag. Iets in de trant van: “Stel dat je nog niet wist wat het pensioenstelsel zou inhouden en ook niet wist wat jouw rol daarin zou zijn, hoe zou je je dan opstellen?”

Vandaar dat ik graag afrond met de volgende oproep aan alle leden, inclusief mij zelf, en aan partijen buiten KPS:

Blijf open staan voor dat wat we nog niet kennen of op het eerste gezicht vreemd vinden.