KPSMaak kennis met Bastiaan Starink

Woonplaats:   Culemborg
Bedrijf:  PwC en Tilburg University
Functie:  Partner en Bijzonder hoogleraar Arbeidsmarkt, Pensioenen en Belasting
Tak van pensioensector:  Adviseur
KPS-deelnemer sinds:  2023

Bastiaan is bijna 20 jaar geleden begonnen bij PwC als pensioenadviseur gespecialiseerd in de fiscale aspecten van pensioenen. Gedurende de jaren daarna is dat verbreed naar pensioenconsulting aan met name werkgeverskant. Maar de fiscaliteit is en blijft zijn specialisme.

Inmiddels leidt hij de business unit People & Organisation binnen PwC waar ruim 225 mensen organisaties adviseren over HR en beloningsvraagstukken in brede zin. Bastiaan combineert deze rol al vanaf het begin met zijn wetenschappelijke carrière aan Tilburg University waar hij in 2021 benoemd is als bijzonder hoogleraar Arbeidsmarkt, Pensioenen en Belasting.

Wat vind je van het nieuwe pensioenstelsel (Wtp)?

De Wtp is een mooie en broodnodige tussenstap in de verbetering van ons pensioenstelsel. Een tussenstap omdat hij niet goed genoeg is en hopelijk de komende decennia steeds verder aangepast en verbeterd gaat worden.
Na 15 jaar overleg en onderzoek ben ik over het algemeen zeer tevreden met hoe het stelsel eruit komt te zien. Veel vormen van ongewenste herverdeling komen te vervallen, niet-bestaande garanties worden niet langer geveinsd, we gaan naar persoonlijke pensioenvermogens toe, er komt een arbeidsvormneutraal fiscaal pensioenkader en de omvangrijke witte vlek staat op de radar.

Sommige van de gemaakte keuzes zijn niet de mijne.

Zo had ik de doorsneesystematiek liever afgeschaft door een progressief premiestelsel in te voeren, in plaats van een leeftijdsonafhankelijke premie. We hadden daardoor vijf jaar gesoebat en vele miljarden onnodige compensatiekosten en uitvoeringskosten kunnen voorkomen. En ik had liever gezien dat we voor één contract hadden gekozen waarbij de naam van de solidaire premieregeling er nooit was gekomen.

Een belangrijk openstaand punt dat meer aandacht verdient is mijns inziens het op een efficiënte en effectieve manier verkleinen van de witte vlek. Nederland is het aan zijn stand verplicht om ervoor te zorgen dat iedere werkende een adequate oudedagsvoorziening opbouwt.

Waarom ben je lid geworden van KPS?

Ik was ergens begin van dit millennium al lid van KPS en heb dat toen opgezegd omdat ik niet naar bijeenkomsten kwam en de toegevoegde waarde niet inzag. In 2023 heb ik me opnieuw aangemeld door het enthousiasme van andere leden en bestuursleden. Ik verwacht dat er de komende jaren veel uitwisseling van kennis en ervaring rondom de invoering en uitvoering van de Wtp gaat plaatsvinden.

Heb je ook een levensmotto?

Mijn motto is: No risk, no fun! We zijn als maatschappij en individuen vaak te risicoavers waardoor we kansen laten liggen en onnodig tijd besteden aan het voorkomen en tegengaan van risico’s. Ik zie liever dat we met risico’s leren omgaan. Dat speelt banen vrij die kunnen worden ingezet voor een groter maatschappelijk nut.

Van risk aversion naar risk appetite!