KPSLeidraad risicopreferentieonderzoek AFM

21-02-2023

Met het RPO onderzoek je hoeveel risico deelnemers willen nemen (risicotolerantie) en hoeveel risico zij kunnen dragen (risicodraagvlak). Hoe die twee zich tot elkaar verhouden is te lezen in de door de AFM gepubliceerde voorlopige leidraad Risicopreferentieonderzoek. De AFM geeft voor beide onderdelen aandachtspunten mee, zoals:

  •  Houd rekening met de FRAME-criteria bij de vormgeving van de deelnemersuitvraag naar risicotolerantie. Dat zorgt ervoor dat uitkomsten zo objectief en bruikbaar mogelijk zijn.
  • Voor bepaling van het risicodraagvlak is onder meer inzicht nodig het resterende verdienvermogen van deelnemers. De informatie hierover kun je waarschijnlijk uit de eigen pensioenadministratie halen.

In de leidraad is verder onder meer aandacht voor de timing van het onderzoek, voor representatieve steekproefuitkomsten en voor het activeren van deelnemers. Pensioenuitvoerders hebben vrijheid bij het inrichten en uitvoeren van het RPO. Om die reden kijkt de AFM ook naar de keuzes die ze daarbij maken en de onderbouwing daarvan. Een goed plan en weloverwogen keuzes vooraf dragen bij aan de kwaliteit en bruikbaarheid van het onderzoek.

Ook interessant voor adviseurs en sociale partners

Deze leidraad is primair bedoeld voor pensioenuitvoerders, maar kan ook relevant zijn voor pensioenuitvoeringsorganisaties (PUO’s), adviseurs, RPO-aanbieders en (mede)beslissers over pensioenregelingen in de tweede pijler zoals sociale partners.

Bron: AFM