KPSLancering informatieplatform ‘werken aan ons pensioen’

13-01-2022
Vandaag vindt het lanceringsevent voor het nieuwe informatieplatform over pensioenen plaats. Tijdens het digitale evenement wordt werkenaanonspensioen.nl  gepresenteerd. Het informatieplatform biedt werkgevers, werknemersvertegenwoordiging, pensioenfondsen, verzekeraars en premiepensioeninstellingen praktische informatie en hulpmiddelen om de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel zo goed mogelijk te kunnen maken.

De overgang naar het vernieuwde pensioenstelsel vraagt veel van alle betrokken partijen. Het is belangrijk dat zij goede ondersteuning krijgen om dit voor alle Nederlanders zo goed mogelijk te doen. Daarom hebben VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO-Nederland, FNV, CNV, VCP, Pensioenfederatie, Verbond van Verzekeraars, Stichting van de Arbeid, Adfiz en het ministerie van SZW de handen ineen geslagen. Dit heeft geresulteerd in een nieuw, online informatieplatform dat op 13 januari wordt gelanceerd.

Het programma

Het lanceringsevenement wordt begeleid door Alfred Kool, communicatiestrateeg en voorzitter van de Kring voor Pensioenspecialisten. Tijdens het event zijn er twee rondetafelgesprekken met Jurre de Haan (VNO-NCW MKB-Nederland), Saskia de Zwaan (Stichting van de Arbeid), Roger Planje (ministerie van SZW) en Leonne Jansen (FNV) over het belang van het vernieuwde pensioenstelsel, de waarde van het informatieplatform voor de overgang en wordt er vooruitgekeken. Martin van Rijn, oud-minister en staatssecretaris, is uitgenodigd te komen spreken over wat er geleerd kan worden van andere complexe maatschappelijke transities, zoals de invoering van het nieuwe zorgstelsel. Hij zal ingaan op de keuzes die er gemaakt moeten worden, de uitdagingen maar ook de valkuilen.

Online informatieplatform

Werkenaanonspensioen.nl biedt de verschillende doelgroepen relevante en situatieafhankelijke informatie. De informatie is gebundeld en per onderwerp in kaart gebracht in zogeheten stappenplannen. Deze stappenplannen vormen de kern van werkenaanonspensioen.nl. Hiernaast biedt het informatieplatform ook tijdslijnen, whitepapers en webinars. Werkenaanonspensioen.nl wordt gefaseerd gevuld met relevante informatie, waarbij (de stand van) de wet- en regelgeving het uitgangspunt is.

De wet Toekomst Pensioenen

Op 26 november 2021 heeft de ministerraad ingestemd om het voorstel van de Wet Toekomst Pensioenen voor advies naar de Raad van State te sturen. De tekst van het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. De verwachting is dat het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State in het voorjaar naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Het streven van het kabinet is om de nieuwe pensioenwet uiterlijk 1 januari 2023 in werking te laten treden. De sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen vier jaar de tijd om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving, dus tot 1 januari 2027.

 

Bron: Werkenaanonspensioen.nl