KPSReactie internetconsultatie WTP

Na het verschijnen van de internetconsultatie Wet Toekomst Pensioenen op 16 december jl. zijn de werkgroepen van KPS enthousiast en voortvarend aan de slag gegaan.  Vanuit de verschillende disciplines in de werkgroepen is input geleverd op de consultatie. Vervolgens heeft een kopgroep de input van deze werkgroepen gebundeld en geredigeerd.

Dit intensieve proces leidde, mede door de diverse specialismen van de leden van KPS, tot een inhoudelijk sterke én veelzijdig reactie op het wetsvoorstel. In dit rapport zijn de aandachtspunten en aanbevelingen van de werkgroepen samengebracht.

Alle reacties op de internetconsultatie zijn terug te vinden op overheid.nl.

11-02-2021