KPSKamerbrief werkschema WTP

11-03-2022

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Eerste Kamer een reactie op hun brief over wetgevingstrajecten en wetsvoorstellen inzake Pensioenen.

De minister vermeldt in de Kamerbrief:
“Ik doe er dan ook alles aan om, gelet op de beoogde inwerkingtreding per 1-1-2023, het wetsvoorstel op een zorgvuldige wijze zo spoedig mogelijk aan te bieden aan de Tweede Kamer. Dit zal ik naar
verwachting eind maart kunnen doen.

Op dit moment wordt gewerkt aan de afronding van de lagere regelgeving. De lagere regelgeving wordt na de indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk opengesteld voor internetconsultatie. Uitzondering daarop is het onderdeel dat ziet op de parameters en scenariosets, omdat voor het opstellen hiervan het advies van de Commissie Parameters afgerond moet zijn. De afronding hiervan is rond de zomer voorzien.”

Lees verder

Bron: SZW