KPSKamerbrief verplichte aov zelfstandigen

In deze kamerbrief schetst minister Koolmees de voortgang van de uitwerking van deze verplichte verzekering voor zelfstandigen tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico. Deze brief bevat de volgende onderdelen.

  • voorgeschiedenis van de verzekeringsplicht en de achtergrond van deze brief.
  • het proces dat het kabinet samen met beoogde uitvoerders, sociale partners en zelfstandigenorganisaties doorloopt en heeft doorlopen.
  • de resultaten daarvan en de vervolgstappen die de minister van SZW wil gaan
    zetten voor de nadere uitwerking van deze verplichte verzekering.
  • reactie op de motie Asscher c.s., die verzoekt om te onderzoeken hoe kan
    worden gewaarborgd dat de kosten van de verzekering niet worden door vertaald
    in een navenant slechtere netto-inkomenspositie van de zelfstandige.

Samen met sociale partners, UWV, de Belastingdienst en het Verbond van Verzekeraars, en
met betrokkenheid van zelfstandigenorganisaties, is de afgelopen periode gewerkt
aan de vraag hoe het voorstel van de Stichting voor een verzekeringsplicht op een
uitvoerbare, betaalbare en uitlegbare wijze kan worden ingericht.

Uiteindelijke keuze aan een volgend kabinet

De ministers eindigt de brief met “Samen met beoogde uitvoerders en sociale partners bereiken we vooruitgang, maar er blijven uitdagingen. Hoewel uiteindelijke keuzes over een
arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen aan een volgend kabinet
zijn, blijven wij ook de komende periode met onverminderd commitment
gezamenlijk aan deze uitdagingen werken, om zo een arbeidsongeschiktheidsverzekering te creëren die recht doet aan het advies van de Stichting. En zo te voldoen aan een belangrijke afspraak uit het Pensioenakkoord.”

Bron: SZW
26-03-2021