KPSKamerbrief diversiteit pf-besturen

In deze brief doet minister Koolmees verslag van de diversiteit in pensioenfondsbesturen.

Uit de Nalevingsrapportage Monitoringscommissie over 2019 blijkt dat het aantal
jongeren en het aantal vrouwen in pensioenfondsbesturen opnieuw is gestegen
(tabel 1).

Tabel 1. Samenstelling pensioenfondsbesturen (2019)

2014 2015  2016 2017 2018 2019
Vrouw(en) in bestuur 53%  58% 59% 64%   72% 74%
Jongere(n) in bestuur 27%  27% 38% 38%  45% 46%
Vrouw(en) en jongere(n) in bestuur 26% * * * * 38%
Geen vrouw en geen jongere in bestuur 38% 33%  30% 28% 19%  17%

* Er is niet bepaald in hoeveel pensioenfondsbesturen zowel een vrouw als een jongere zitting neemt.

De cijfers blijven echter achter bij de doelstelling die de sector zichzelf heeft gesteld in de Code Pensioenfondsen: ten minste één vrouw en één man, en ten minste één persoon jonger dan 40 jaar en één persoon ouder dan 40 jaar in elk pensioenfondsbestuur.

Bron: SZW
25-03-2021