KPSKabinetsreactie pensioen na 45 dienstjaren

Het kabinet publiceert het onderzoek naar pensioen na 45 dienstjaren.

Het onderzoek toont aan dat:

  • een regeling voor een pensioen na 45 dienstjaren niet de doelgroep bereikt waarvoor het is bedoeld,
  • geen oplossing is voor zware beroepen,
  • het technisch heel ingewikkeld is,
    • Zo is van de meeste werknemers geen goed overzicht van het aantal dienstjaren omdat er geen aanleiding was dit centraal goed bij te houden.
    • Ook voor werknemers was er geen reden hun gegevens langer te bewaren dan bijvoorbeeld voor de belastingaangifte nodig was.
    • Zo kunnen er werkenden worden gemist die juist tot de doelgroep behoren
  • een dienstjarenregeling ook kan leiden tot ongewenst verschil in behandeling tussen mannen en vrouwen.

Dit betekent dat met een generieke en publiek gefinancierde dienstjarenregeling voor vervroegde uittreding niet het gewenste doel wordt bereikt, deze zeer lastig uitvoerbaar is en bovendien juridisch kwetsbaar.

Het kabinet hecht wel sterk aan het belang van de afspraak dat iedereen gezond moet kunnen werken tot aan het pensioen. Dat is geen eenvoudig vraagstuk.

Het kabinet heeft al werk gemaakt van onder meer het langzamer laten stijgen van de AOW-leeftijd, de mogelijkheid voor werkgevers en sectoren om regelingen te maken voor werknemers om eerder te stoppen en versoepelingen voor verlofsparen. Ook stelt het kabinet € 1 miljard aan subsidie beschikbaar via de tijdelijke Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDI&EU).

Bron: SZW
10-05-2021